NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et beredt utvalg av virksomheter som gjenspeiler offentlig og privat næringsliv i fylkene. Utvalget er gjort blant bedrifter med tre eller flere ansatte.

NAVs årlige bedriftsundersøkelse viser at arbeidsgiverne i Hedmark er mer positive i år enn i fjor.

- I år forventer 22 prosent av bedriftene å øke bemanningen, mot 15 prosent i fjor. Mange av disse er bedrifter innen industri og turisme. Det indikerer god optimisme i vårt fylke, sier fylkesdirektør Bjørn Lien i NAV Hedmark. 

samme behov for arbeidskraft

Bedriftsundersøkelsen kartlegger behovet for arbeidskraft de neste 12 månedene. Resultatene gir en god indikasjon på utviklingen i arbeidsmarkedet. Samlet sett er hovedinntrykket at bedriftene i årets undersøkelse melder om stabil sysselsetting fremover. Nesten sju av ti bedrifter oppgir at de venter en uendret bemanningssituasjon de neste 12 månedene. 

- Omtrent sju prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de har rekrutteringsproblemer. Mange lar da være å ansette, mens de øvrige ansetter personer med lavere kompetanse enn det de egentlig har behov for. I alt er det estimert at bedriftene har latt være å ansette, eller ansatt noen med lavere kompetanse enn ønsket, i 850 stillinger her i fylket. Det er noen flere enn i fjor, da vi estimerte dette til å være 675 stillinger, sier Lien i en pressemelding fra NAV.

Sør- og Nord-Østerdal mest positive

Den største andelen positive bedrifter finne vi her i Sør-Østerdal og i Nord-Østerdal. I nordfylket er det 29 prosent av de spurte bedriftseierne venter en oppgang i antall ansatte, og dermed har størst behov for ny arbeidskraft.

Her i Sør-Østerdal er optimismen noe mindre men fortsatt ganske stor. Her venter 24 prosent av de spurte i undersøkelsen behov for økt arbeidskraft. Netto-optimismen er på 15 prosent kommer det frem av tallene som ble presentert av NAV tirsdag 3. mai.

- I Sør-Østerdal har trenden snudd siden i fjor, da det var flere bedrifter som ventet nedgang i bemanningen enn dem som forventet oppgang, sier Lien.

«Dater» arbeidsledige på vestlandet

25. mai drar en delegasjon av bedriftseiere, NAV Hedmark, NHO og Hamarregionen Utvikling til Stavanger for å promotere Innlandet som arbeidssted. Innlandet har jo lenge levd i den såkalte «oljeskyggen», men nå vil NAV i fylket begrepet til livs.

Målet med «daten» er å få arbeidsledige oljearbeidere til å flytte til Innlandet, hvor vi nå ser en positiv utvikling i arbeidsmarkedet.

lokal suksess

I Elverum kan NAV vise til Curida på Søbakken som et godt eksempel på at Hedmark er på vei ut av «oljeskyggen» og inn i en lysere fremtid.

Daglig leder hos Curida, Leif Rune Skymoen, viser stolt frem det de har oppnådd ved fabrikken. De er i dag rundt 60 ansatte, og har nylig tatt inn en nyutdannet farmasøyt som kommer rett fra skolebenken og inn i jobb på Curida.

Skymoen er positiv til utviklingen han og NAV nå ser blant bedriftene i Hedmark.

- Også hos oss på Curida i Elverum ser vi behovet for økt bemanning i fremtiden. Vi har en visjon om økt produksjonsvolum og vi må jo følge den teknologiske utviklingen vi som alle andre, så behovet for ingeniører melder seg nok etter hvert. Og vi vil trenge ny fagkompetanse, da fremtidens medisiner melder seg, avslutter en optimistisk Curida-leder, Leif Rune Skymoen.