De tre heimevernsområdene Elverum, Sør-Østerdal og Vinger deltar i Øvelse Glåmdal fra 22. til 27. april.

Totalt er det 600 soldater som deltar på øvelsen, og sammen med Tollvesenet og Politiet vil de være synlige for folk mange steder.

- Øvelse Glåmdal er den største og viktigste i dette området i år. Hensikten med øvelsen er at soldaten skal få trent på det som er heimevernets oppgave. Nemlig sikring, overvåking og kontroll, sier distriktssjef i HV-05, Tore Ketil Stårvik.

Soldater fra Rena, Elverum og Kongsvinger er med på øvelsen, og det blir fem hektiske dager hvor mannskapene skal trenes i å sikre viktig infrastruktur og løse militære oppgaver mellom Rena og Kongsvinger.

- Det vil bli mange hendelser og situasjoner i løpet av øvelsen som soldater og befal må forholde seg til å reagere på, sier Stårvik.

Øvelsen er viktig med tanke på Heimevernets primæroppdrag, og som beredskapsaktør i krise og krig.

- Vi får gjennom øvelsen en bedre reaksjonsevne, og styrker evnen til å beskytte befolkningen og kritisk infrastruktur i en væpnet konflikt, sier Stårvik.

Sivilbefolkningen vil merke øvelsen gjennom noe økt militær trafikk på vegene og militær tilstedeværelse ved enkelte punkter.