Trafikken står ganske stille i innfartsårene i Leiret. Både Rv.25 og på Rv.3 er det tett trafikk, opplyser en observant leser.

En titt ut på veiene forteller at mange velger å dra hjem i dag. Været på sin side, kan være en avgjørende faktor for at mange har valgt å dra hjem i dag. Regnet gjør nok sitt til at mange av påsketuristene velger å dra hjem.

tett trafikk

Ifølge trafikktjenesten trafikkflyt.no, er det tett trafikk både på Trysilvegen og Trondheimsvegen, eller Rv.25 og Rv.3. Det meldes om saktegående køer inn og ut av Elverum.

Man kan vel ikke annet vente, da dette er den tradisjonelle påsketrafikken, og påsketuristene som reiser hjem.

Lokale veier

Vår leser oppfordrer lokalbefolkningen til å kjøre lokale omkjøringsveier, så langt det er mulig. Da vil man slippe å stå i kø. Sjøl om det er mange som melder på Facebook at de nettopp står i kø, på Rv.25 eller på Rv.3.

Vår oppfordring til alle våre lesere, er å kjøre pent og komme seg trygt frem dit dere skal.