Sven Inge Sunde 53 år og er bosatt i Elverum. Han er gift med Lise Heimdal og har fire barn.

Fra 2007 har Sunde vært dekan ved Høgskolen i Hedmark. Først ved avdelingen for økonomi- og ledelsesfag, og senere som dekan ved avdelingen for folkehelsefag i Elverum. Sunde har utdanning fra Forsvaret og har 23 års arbeidserfaring derfra. Han har arbeidet i alle landsdeler og i utlandet, og har hatt stillinger som omfatter et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen ledelse og undervisning.

Samlet sett gir dette Sunde bred erfaring innen ledelse, utvikling og akademia, samt annen relevant organisasjonskompetanse.

– Jeg er glad for den tillit styret har vist meg ved tilsettingen som ny administrerende direktør i Anno museum AS. Med museumsenheter og dyktige fagmiljø i hele Hedmark har Anno en betydelig samfunnsrolle det blir spennende å lede utviklingen av. Jeg ser frem til å bli kjent med museets ansatte og gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Sunde.

– Styret i Anno museum ønsker Sunde velkommen på laget og ser fram til et utviklende og godt samarbeid for Anno, med alle tilsluttede museumsenheter, i årene som kommer, sier styreleder Axel Krogvig.