Jonny Stensåsen i Elverum kommune kan fortelle at dette gjøres for å forhindre ødeleggelse og store vedlikeholdsarbeider.

- Vi innfører telerestriksjon på grunn av at våren kom veldig tidlig. Vegene går i oppløsning, og det er rett og slett ikke grunnlag for å kjøre ut, spesielt tunge tømmertransporter, sier Jonny Stensåsen.

Store ødeleggelse

Denne restriksjonen skal minske ødeleggelser på kommunale veger, spesielt på grusvegene.

- Om vi får tungtransport på de kommunale vegene nå, vil det ødelegge vegene våres. Det vil resultere i stort vedlikeholdsbehov, sier Jonny Stensåsen.

Stensåsen sitter igjen med en følelse av at de aller fleste overholder restriksjonene.

- Stort sett blir nok restriksjonene overholdt. Det er nok noen som ikke overholder de, men stort sett går det greit, sier Stensåsen.

Dispensasjoner

Noen har fått dispensasjon fra telerestriksjonen. Og ut i fra vedtaket skal alle kommunale veger, untatt i regulerte områder skal en restiskjon gjelde. Men noen får dispensasjon.

- Mjølkebil, fôrbil, renovasjon og buss har fått dispensasjon fra restriksjonen, sier Jonny Stensåsen.

Stensåsen håper at de aller fleste vil overholde denne restriksjonen.

- Om noen bryter denne restriksjonen, så vil vi få merarbeid i forbindelse med vedlikeholdet. Og vi har ingen tilsynsvakter, men vi prøver å farte litt rundt. Men er det noen som ikke overholder dette, er publikum flinke til å varsle, sier Jonny Stensåsen i Elverum kommune.