Reduksjonen fra 27. mars gjelder på alle kommunale veger med forbindelser til følgende veger: RV2, FV530, FV552 og FV505. Øvrige kommunale veger gjelder fra og med 3. april. Aksellastreduksjon gjelder ikke for veger innenfor regulerte områder.

Renovasjon, rutebuss, fôr- og melkebil er unntatt restriksjonen. 

Hvorfor gjøres dette?

Grunnen til at Elverum kommune innfører denne restriksjonen, er for å forhindre ødeleggelse og at de kommunale vegene går i oppløsning. Det gjelder spesielt grusvegene, utdyper Elverum kommune på sin hjemmeside.

Skulle det likevel være noen spørsmål rundt denne restriksjonen, kan man ta kontakt med Elverum kommune på telefon: 62 43 30 00, mail: postmottak@elverum.kommune.no eller deres chat via kommunens Facebook-side.

Store ødeleggelse

Denne restriksjonen skal minske ødeleggelser på kommunale veger, spesielt på grusvegene, kan leder for veg, park og anlegg i Elverum kommune fortelle i et tidligere intervju med oss.

- Om vi får tungtransport på de kommunale vegene nå, vil det ødelegge vegene våres. Det vil resultere i stort vedlikeholdsbehov, sier Jonny Stensåsen.

Stensåsen sitter igjen med en følelse av at de aller fleste overholder restriksjonene.

- Stort sett blir nok restriksjonene overholdt. Det er nok noen som ikke overholder de, men stort sett går det greit, sier Stensåsen.