Det er tre firmaer som er videre i konkurransen om å få OPS-prosjektet melder Statens Vegvesen. Disse tre er Skanska Norge, Strabag/Acciona og Stamveg AS.

I Strabag/Acciona inngår blant annet Gjermundshaug-gruppen og er en lokal aktør. Bak Stamveg AS står blant annet Veidekke AS, COWI AS og Sundt.

- Vi har hatt sju sterke grupperinger med i vurderingen. Vi skal nå konsentrere oss om dialog og forhandlinger med de tre vi har vurdert som sterkest, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

GRUNDIG GJENNOMGANG FØR EN AVTALE INNGÅS

Sandvin sier at disse grupperingene utgjør en spennende blanding av norske og internasjonale selskap.

Finalistene er valgt blant annet på grunnlag av erfaring, økonomisk soliditet og historikk på helse, miljø og sikkerhet.

Finansielle muskler er viktig i et OPS-prosjekt der kontraktsverdien antas å ligge rundt 4 milliarder kroner. Dette skal OPS-selskapet finansiere i byggeperioden.

- I månedene fremover skal vi diskutere løsninger med de tre selskapsgrupperingene før vi tar et endelig valg om samarbeidspartner.

Entreprenørene medvirker

- En prosess med forhandlinger gir entreprenørene muligheter for å spille inn løsningsforslag underveis. Vi skal få et prosjekt med gode tekniske løsninger og optimal framdrift, fremholder Bettina Sandvin.

Det er første gang på 13 år at Vegvesenet inngår en OPS-kontrakt. Forrige prosjekt var utbyggingen av E18 Grimstad – Kristiansand som sto ferdig i 2009.

Det spesielle med OPS er at én kontrakt omfatter finansering, bygging og drift av den ferdige vegstrekningen i 20 år. Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som kan dokumentere kompetanse og ressurser på alle disse områdene.

Fakta
  • OPS
  • Offentlig–privat samarbeid (OPS) er en ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og veier.
  • Staten betaler over 20–30 år private firmaer for å finansiere, bygge og vedlikeholde offentlige bygg eller veier.