Kynna som starter i Sørskogbygda og ender i Solør, rant over sine bredder mandag formiddag. Det satte en effektiv stopper for treningen til Sørskogbygda Skytterlag.

Når de kom på standplass, var innkjøringen til skytterhuset borte og erstattet med en elv. Kynna, som renner i bunnen av Kyndalen, steg også over sine bredder.

Masse vann i anvisergrava

Etter alt vannet som har fosset ned i det siste, så er anvisergravene på skytterbana i Sørskogbygda fylt med vann. Der står det i tillegg en container med elektroniske skiver. Denne står nå under vann, men representanter fra skytterlaget har vært og reddet det som reddes kan.

Bekker både inne på skytterbana og elva som går i terrenget, har gått over sine bredder.

Heldigvis, er det ikke blitt de store skadene, motoren på de elektroniske skivene er heist, så den ikke ligger under vann. Veiene kan repareres, så de er det ikke noe problem med, får iElverum opplyst når vi sjekker forholdene ved skytterbana.

Fosset vann over veien

Vann fra Kynna fosset tidligere på ettermiddagen over Fv. 207. Da vi ankom stedet, hadde vannmassene trukket seg litt tilbake, og elva gikk under veien som den egentlig skulle. Men småbekkene rundt elva, gikk over veien.

Vannet har vært på retur i store deler av ettermiddagen og kvelden. Men vannmassene har etterlatt seg store dype grøfter i innkjøringa til skytterhuset og til sjølve skytterbanen. Noe som vil bli reparert i løpet av uka, etter det iElverum erfarer.