Hos NVEs varslingstjeneste, Varsom.no, kan de melde om fortsatt økende vannstand, men at denne skal synke noe de nærmeste dagene.

Ifølge vannprognosene til selskapet, skal Glomma nå sin «flomtopp» 20. mai og holde forholdsvis stor vannmengde. 

VARSEL OM FLOM GULT NIVÅ I HEDMARK

Varselet fra NVE og varsom.no for Elverum lyder som følger:

«Snøsmelting og lokalt mye nedbør vil å føre til vannføringsøkning de nærmeste dager i Hedmark. Dette kan føre til flom på gult nivå. Vassdrag med mye snø i nedbørfeltet er spesielt utsatt. Det er en usikkert hvor nedbøren treffer, og det gjøres oppmerksom på at eventuelle endringer i nedbørsprognosene vil ha stor betydning for vannføringutviklingen.»

Gult nivå betyr at det er såpass stor vannføring at det kan skje skader lokalt. Aktsomhetsnivå gult, betyr:

  • Situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.
  • Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme.
  • Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.
  • Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.
  • Vannføring tett oppunder oransje nivå. 

Stor vannføring i Glomma

Det var fredag morgen ganske stor vannføring i Glomma, noe som gjorde sitt til at gangvegen fra Leiret ut mot Skogmuseet stedvis er ufarbar. Også undergangen mellom Glomma og Glitrekvartalet er oversvømt og umulig å passere.

Glomma har ifølge NVEs oversikt, økt med 80 centimeter siden mandag kveld. 

Se bildekarusell øverst i saken, hvordan vannmassene flyter forbi Elverum i morgentimene fredag.