Det er Veidekke som utfører arbeider på strekningen. Det vil på Fylkesveg 554 bli både fresing og asfaltarbeider i uke 26. Det blir i tillegg utført asfaltering på Riksveg 3 i uke 26 og 27. 

Kan bli støyende nattarbeid

På Fylkesveg 554 fra rundkjøringen ved Elverum kirke og ned til krysset på Riksveg 2 ved Skogmuseet, er det asfaltarbeid i arbeidstiden 19.00 – 07.00. Arbeidet vil medføre noe støy i perioden onsdag kveld og natt til torsdag, samt torsdag kveld og natt til fredag i uke 26. 

Det vil også bli utført arbeid med noe støy i form av asfaltering på Riksveg 3 fra rundkjøringen ved Basthjørnet og til Grundset i både uke 26 og 27. Dette arbeidet beveger seg omtrentlig én kilometer nordover langs Riksveg 3, og avsluttes i slutten av uke 27. Arbeidstiden er fra 19.00 – 06.00.  

Arbeidet er lagt til natt grunnet trafikkavvikling og krav fra Statens Vegvesen.

Arbeidet utføres av Veidekke Industi AS for Statens Vegvesen ved byggeleder Arnfinn Trosterud. Har du spørsmål, kan du sjekke ut denne siden.

Du kan lese med om vegarbeidene på Elverum Kommunes hjemmeside.