Totalt har politiet den siste uka mottatt melding om fem grove tyverier i Elverum. Verktøy for store verdier er borte, og politiet ber nå om publikums hjelp.

- Vi ber nå publikum om å være observante og melde i fra dersom en ser noe mistenkelig ved anleggsområder, sier Ulf Erik Strand, som er fungerende krimsjef i Politiet i Elverum.

Tyveriene har funnet sted ved Terningmoen, Elverum videregående skole, Kvernmovegen på Jømna, og ved i en brakkerigg ved Sentrum Park.

Politiet har undersøkt alle åstedene og sikret noen spor. Politiet mener at flere av disse grove tyveriene har en sammenheng, og at gjerningspersonene disponerer kjøretøy.

Politiet ber publikum melde fra om eventuelle mistenkelige observasjoner i områdene rundt de aktuelle åstedene i gjerningsperioden, eller melder fra til politiet ved nye mistenkelige observasjoner ved anleggsområder, spesielt i helger og utenom ordinær arbeidstid.

Politiet i Elverum vil ha økt fokus på patruljering i områder med anleggsvirksomhet i tiden fremover.

Totalt er det snakk om verktøy for omlag 345.000 kroner som er borte.