Mens store deler av Festival-Norge skrur prisene opp og retter seg inn mot kjøpesterke voksne, går Ungdomssymfonikerne og Festspillene i Elverum den motsatte veien. Nå tilbys unge musikkinteresserte to billetter for en hundrings til orkesterkonsertene.

- Ungdomssymfonikerne byr på fantastisk konserter med unge musikkutøvere fra store deler av verden. Da synes ikke vi at prisen skal være det som hindrer unge musikkinteresserte i å få med seg en opplevelse for livet, sier daglig leder Cathrine Halland Bering i Ungdomssymfonikerne i en pressemelding. 

Hun er selv utøvende musiker ved siden av den daglige leder jobben i Ungdomssymfonikerne. Det var nettopp en konsert med Ungdomssymfonikerne i hjembyen Stavanger som tente hennes lidenskap for å spille i et ungt orkester.

Inspirerende med fullsatt sal

- For orkesteret er det inspirerende med en sal fullsatt av interesserte og entusiastiske publikummere. Og for den som er ung og musikkinteressert, som går på kulturskolen, musikklinjer eller synger og spiller i kor og korps, kan nettopp disse konsertene være det som holder gløden levende og tenner drømmen om en gang selv å være en del av kanskje verdens beste ungdomsorkester, sier Halland Bering.

Tilbudet er rettet mot unge som ikke har all verdens kjøpekraft. En e-post med tilbudet er sendt fra Ungdomssymfonikerne via paraplyorganisasjonene innen kor og korps, og til kulturskolene. Tilbudet gjelder utelukkende til åpningskonserten, populærkonserten og avslutningskonserten. Altså Ungdomssymfonikernes konserter.