• NY OPPLEVELSE: Julie Julie Wardenær var én av elevene som fikk prøve den nye teknologien.
  • FORNØYDE: Frøydis Moen (til venstre) og Hanne Greve er lærere ved Elverum videregående skole, og er storfornøyde med dagen.

Elevene ved data- og elektronikklinja ved Solør videregående skole har med lærer Thomas Auke vært på besøk hos helse- og oppvekstfag ved Elverum videregående skole. Her ga dataelevene en innføring for helseelevene hvordan ny teknologi kan brukes i skolen.

Frøydis Moen og Hanne Greve er lærerne på Elverum videregående skole, og det var de som tok initiativet til besøket onsdag 10. mai. 

- Jeg var og besøkte Thomas tidligere hvor han viste meg hvordan VR-teknologien kan brukes opp mot opplæringen i helse- og oppvekstfaget. Dette ga uante muligheter til elevene for å forstå hvordan kroppen fungerer. Thomas har forklart oss hvordan teknologien fungerer og knyttet dette på en god måte opp mot vårt helse- og oppvekstfag. Vi og elevene våre var svært fornøyd etter dagen, sier Frøydis Moen.

NYE PLANER NESTE ÅR

Det ligger også i planene at det skal arrangeres en slik dag til neste år. Thomas Auke forteller at de elsker teknologi, og ofte kommer de over teknologi som vil kunne ha stor nytte innen helse og oppvekst. 

- Neste år skal vi gjøre det enda større, og enda flere elever fra data- og elektronikklinjen ved Solør videregående skole skal involveres sier Auke. 

Én av teknologiene som ble vist frem, og elevene fikk prøve, var Virtual Reality (VR) som betyr at du har en skjerm foran dine øyne, og alt du ser rundt deg blir skapt av en datamaskin. Dette gjør at elevene kan få en fiktiv tur gjennom blodsystemet i kroppen.

Augmented Reality (AR) er en annen teknologi som betyr at du ser verden rundt deg, men en datamaskin kan legge på et lag med fiktive ting. Pokemon Gó er en slik variant. Denne teknologien kan også brukes til å forklare kroppens oppbygning og anatomi. 

BrainWear er en teknologi som med sensorer som du har på hodet, og som kan lese hjernebølger. Dette kan brukes til å styre ting ved hjelp av tankene. Her har en elev hos data og elektronikk programmert den slik at han kan styre YouTube med tankekraft (!).

EN SUPER DAG

Julie Wardenær og Kine Borg Børresen har vært igjennom teknologidagen på skolen hvor de har fått prøve både Brainware og VR. 

- Det har blitt linket opp mot hvordan teknologien kan brukes i helse- og oppvekstfaget på en god måte. Dette har vært en super dag og vi har lært masse, sier Kine begeistret.

- Dette har vært engasjerende VR undervisning og vi klarte å fokusere mye bedre, kan Julie fortelle.

De to synes dagen har gått fort, og at de har lært mye om teknologi. Brainware ble også testet ut til stor begeistring.

- Det er helt sykt hvor langt teknologien har kommet, sier Kine, som fikk prøve hjernescanneren som kunne lese av hjernesignalene i hodet.