Elverum: Tall som tannhelsetjenesten har hentet inn fra andre fylker for 2015, viser at ingen har så gode resultater som Hedmark.

Blant vårt fylkes 3-åringer er det 95 prosent som har null hull. For 5-åringene er tallet 84 prosent, for 12-åringene 70 prosent, mens blant fylkets 18-åringer er det 29 prosent som er kariesfrie, skriver fylkestannlegen i en pressemelding.

- Vi har som mål at vi skal være på nivå med de beste nasjonalt. Siden 2010 har vi vært de desidert beste. Og har et langsiktig mål som sier at i 2020 skal mints 50 prosent av 18-åringene ha null hull, fastslår fylkestannlege Claes Næsheim.  

Følger tallene nøye

I fylkesrådet er det Thomas Breen som har ansvaret for tannhelsetjenesten.

- Det er viktig at vi bruker statistikken over tid for å se om vi fortsatt har sosiale helseforskjeller i fylket vårt. Det kan ikke leses ut av statistikken for enkelte år, men over flere år er det mulig å se en trend. For fylkesrådet er det en prioritert oppgave å redusere de sosiale helseforskjellene, sier fylkesråd Thomas Breen.

Over landsgjennomsnittet

Tallen for Hedmark er jevnt høye sammenlignet med andre fylker i alle de fem årsklassene det er foretatt målinger. Hedmark må imidlertid se seg slått med to prosentpoeng av Nord-Trøndelag i 3-årsklassen og to prosentpoeng av Oppland i 5-årsklassen.